Inscripció

La Inscripció és gratuita. Completeu el formulari per tal de formalitzar la Incripció a la Jornada.

Us podeu matricular a la Jornada com a matèria transversal.

Es reconeixen 2 ects de matèria transversal. La matrícula es fa via el Departament de Psicologia i Pedagogia i, esta subjecta als preus de matriculació de la Universitat de Lleida. Us podeu matricular en línia fent clic aquí, haureu d’anar a la pestanya de congressos i jornades i fer el pagament en línia.

 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa, informem que les dades personals contingudes en aquest aplicatiu de gestió formen part d’un fitxer de dades de caràcter personal, de responsabilitat de la Universitat de Lleida, amb el propòsit de gestionar la inscripció a la Jornada sobre organitzacions i territoris saludables. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, amb domicili en Av. de l’Estudi General, 4, 25001, Lleida.