Normativa general

  1. ESPECIFICACIONS PRÈVIES:

Cal utilitzar el model proporcionat a la pàgina web http://www.jornadadots.udl.cat/2016/posters/

No s’ha de fer un resum, cal enviar directament la proposta de pòster.

Els pòsters que es presenten no poden ser teòrics, sinó que han de consistir en experiències reals dutes a terme.

L’espai en blanc de la plantilla es pot utilitzar com es desitgi. Cal que hi aparegui almenys els apartats: introducció, metodologia, resultats, conclusions. I les referències bibliogràfiques si s’escau.

L’enviament del pòster suposa l’autorització als organitzadors de la jornada per a poder-lo difondre a través dels seus canals de comunicació.

 

  1. ENVIAMENT:

ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC A: dots@udl.cat  (especificar “PÓSTER per la Jornada” en l’assumpte del missatge) AMB LA SEGÜENT INFORMACIÓ:

DADES DE LA PERSONA QUE ENVIA EL PÓSTER

NOM:

COGNOMS:

ENTITAT:

NIF/NIE/PASSAPORT:

CORREU ELECTRÒNIC:

TELÈFON MÒBIL:

DATA LÍMIT: 30 de setembre de 2016, última convocatòria 

L’organització comunicarà als autors si el pòster ha estat acceptat

 

  1. DURANT LA JORNADA (EN CAS QUE EL PÒSTER S’HAGI ACCEPTAT):

Cada autor ha de portar el seu pòster imprimit i penjar-lo en el lloc que la organització indiqui.

Els pòsters romandran penjats durant la jornada.

Durant el temps reservat per a l’exposició de pòster, l’autor/a o autors han d’estar presents al costat del pòster per poder comentar-lo amb els participants.