UdL

Actualment, la UdL és la quarta millor universitat de l’Estat espanyol en docència i la setena en recerca, segons l’estudi Rànquings ISSUE 2015.

Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus, que comparteix amb les universitats de Saragossa, la Rioja i Pública de Navarra, té com a missió la generació, disseminació i aplicació del coneixement.
UdL

Destaca, així mateix, l’existència de grups de recerca dels diferents àmbits amb reconeixement en l’àmbit internacional. L’Anella de Recerca UdL pretén impulsar la visibilitat de la recerca i la transferència de coneixement que està portant a terme el personal docent i investigador de la Universitat de Lleida, així com millorar els mecanismes de suport al desenvolupament de l’activitat investigadora. L’Anella agrupa els diferents instituts de recerca de la UdL i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, peça fonamental en l’estructuració de la capitalitat agroalimentària de Lleida a l’Euroregió.

Carrer de Jaume II, 67, Lleida