Conclusions

Durant aquestes II Jornades DOTS hem tornat a tenir l’oportunitat de trobar-nos estudiants, professionals, tècnics i responsables de l’administració del mon de la salut i l’educació per tal de compartir experiències, reflexionar i crear xarxa per apoderar al territori  en la promoció de la salut i la sostenibilitat.

Amb el lema “Territori saludable implica territori sostenible”, les II Jornades DOTS s’han consolidat com a una plataforma al territori de trobada amb els següents objectius:

 • Donar a conèixer les actuacions desenvolupades al territori per promocionar la salut.
 • Conèixer experiències en organitzacions i institucions de promoció de la salut.
 • Promoure línies de col·laboració entre institucions, grups de recerca, universitat, centres educatius i altres organismes per a generar espais i propostes de promoció de salut.
 • Conèixer i valorar els estudis i les recerques relacionades sobre la temàtica.

Amb l’assistència de més de 80 persones les 10 idees força que s’han generat en les II Jornades DOTS han estat :

 1. És important generar sentiment de pertinença a un territori, impulsant la participació pel canvi i la transformació accions des de la solidaritat, la inclusió i l’equitat.
 2. Apoderar al territori implica actuacions que transcendeixen el pla personal per abastar els plànols grupal i social, ja que el grup és l’escenari privilegiat d’intervenció per l’efecte multiplicador de les actituds que es puguin generar. Per això, més enllà de l’individu en solitari cal actuar en els col.lectius.
 3. Apoderar al territori vol dir donar poder a tota la comunitat, a les persones i a les organitzacions per tal d’impulsar la seva participació en la pressa de decisions, en l’avaluació i també en la planificació.
 4. És molt important generar activitats i capacitar a tots els professionals sanitaris i de l’educació per tal que siguin competents en potenciar els estils de vida saludables entre els membres de la comunitat
 5. El sistema sanitari i el sistema educatiu per si sols potser no són prou potents per educar en estils de vida saludables, per això cal fer ús de tots els mecanismes possibles i comptar amb la potència de les xarxes socials i dels
 6. Possibles actuacions per apoderar al territori són:
 • Anàlisi de les xarxes en la comunitat i al territori i identificar els influencers. Cal tenir en compte els mapes col.laboratius del territori
 • Promoure actuacions que desenvolupin la EFLEXIÓ-ACCIÓ-REFLEXIÓ i per això és necessari formar als professionals i capacitar-los per aquest exercici.
 • Impulsar el treball col.laboratiu entre equips multiprofessionals d’educació, salut, de l’àmbit social, de benestar, d’esports.
 1. S’ha reforçat la idea de tenir bases de dades clares, amb la mateixa estructuració, unificades i compartides per tots els professionals que intervenen en la promoció de la salut i benestar al territori.
 2. Es constata la gran pluralitat d’actuacions encaminades a aconseguir la promoció de la salut i a la construcció d’entorns saludables. Aquesta pluralitat d’actuacions, programes, iniciatives, sorgeixen de diferents entitats públiques i privades. És important tenir espais de trobada per conèixer-nos i coordinar-nos i generar veritable xarxa que tingui impacte al territori.
 3. Cal fer estudis d’impacte dels diferents programes i partir d’una diagnosi eficient que ajudi a focalitzar les actuacions i a ser més efectius.
 4. Cal iniciar i consolidar polítiques clares que ajudin en aquest apoderament de la comunitat vers la promoció de la salut i el benestar.