Organització

La II Jornada està constituïda per un  Comitè Científic i un Comitè Organitzador i es pretén dur a terme jornades de manera bianual.