Destinataris

  • Mestres i professorat de secundària i universitat
  • Estudiants de la UdL
  • Tècnics d’ajuntaments i d’ONGs que realitzen actuacions i programes
  • Professionals de l’àmbit de la salut, educatiu, social i altres
  • Personal de l’INEFC, professorat de CAFE
  • Empreses que tinguin entre els seus objectius contribuir a la millora de la salut