Objectius

  • Donar a conèixer les actuacions desenvolupades al territori per promocionar la salut.
  • Conèixer experiències en organitzacions i institucions de promoció de la salut.
  • Promoure línies de col·laboració entre institucions, grups de recerca, universitat, centres educatius i altres organismes per a generar espais i propostes de promoció de salut.
  • Conèixer i valorar els estudis i les recerques relacionades sobre la temàtica.