Contribucions

NORMES GENERALS PER LA PRESENTACIÓ DE CONTRIBUCIONS

A continuació es detallaran les normes generals de les diferents aportacions, que poden acollir-se a tres modalitats:

  • Comunicació
  • Pòster
  • Premis