Secretaria

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. Espai 3.06 EDO-UdL

Avinguda de l’Estudi General, 4, 25001 (Lleida)

Telèfon: 973703374 (Anabel)

Email: dots@udl.cat

Web: Càtedra DOTS